EDEBİYATEVİ ÖDÜLLÜ ŞİİR YARIŞMASI

CUMHURİYETİMİZİN 100 ÜNCÜ  YILI ŞEREFİNE

 

ÖDÜLLÜ ŞİİR YARIŞMASI

Amaç: www.edebiyatevi.com un tanıtımını yapmak. Şair ve yazarlarımıza maddi katkıda bulunmak.

1.Anayasamızın 3. Maddesinde( Değiştirilemez) olduğu gibi şiir yarışmamızın dili Türkçedir. Türkiye Türkçesiyle yazılmış olması kaydıyla, Türkiye ve Türk Dünyasından gerçek kişiler yarışmaya katılabilir.

Devletimizin bütünlüğünü, Türk aile yapısını bozucu ve zedeleyici, şiirler yarışma dışı bırakılacaktır.

2.Yarışma serbest şiir kategorisinde yapılacaktır.

3.Bir yarışmacı 2 adet eserle katılabilir.

4.Yarışmaya gönderilen eser herhangi bir yarışmaya katılmamış/ödül almamış olmalıdır. Yarışmacı, yarışmaya gönderdiği eserin daha önce hiçbir yarışmaya katılmadığını/ödül almadığını kabul ve taahhüt eder. Tespit edilen şiirler ödül alsa bile değerlendirme dışı bırakılır.

5.Yarışmaya gönderilen eser matbu ya da dijital ortamda yayımlanmamış olmalıdır.

6.Eser özgün olmalı, eser içerisinde alıntı bulunmamalı ve herhangi bir şiirin taklidi olmamalıdır. Yarışmaya gönderilen eserin uzunluğu 50 satırı aşmamalıdır.

7.Yarışmaya katılan şiirlerden uygun bulunanlar duruma ve imkânlara göre kitaplaştırılacaktır. Yarışmacı gönderdiği eserin–ödül almasa da- 
www.edebiyatevi.com un hazırlayacağı kitapta yer alması hususunda telif haklarını mecra ve süre kısıtı olmaksızın www.edebiyatevi.com a tam ruhsatlı devrettiğini kabul ve taahhüt eder.

8. Yarışmaya 
www.edebiyatevi.com da üye olup son 6 ay içinde en az 20 ve üzeri şiir ya da nesir türü yazıları yayınlanmış olmalı. Çeşitli yazılarda en az son 4 aya ait 50 ve üzeri yorumu bulunmalıdır. Yorumlar  ve yazılar aynı günde yapılmamalı  çeşitli günlere yayılmış olmalıdır.  Yorumlar kopyala yapıştır şeklinde değil ve fakat sadece birkaç satırdan ibaret olsa da şiir veya nesirle ilgili olduğu açıklıkla anlaşılmalıdır. Buradaki son 6 ay ve son 4 ay ifadelerinden anlaşılması gereken ilgili kategorideki yarışmaya son katılım tarihinden geriye giderek hesaplanacak son 6 ay ve son 4 ay olmalıdır. Bir diğer deyişle sitemize yeni katılacak şairler de bu koşulları rahatlıkla sağlayabilecektir.

9.www.edebiyatevi.com ‘ un sahibi, birinci derece akrabaları, jüri ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

10.Ödüller, 
www.edebiyatevi.com  eser sahibine veya yetkilendirdiği kişiye verilecektir.Yarışmaya, eser göndererek katılan tüm yarışmacılar, “Yarışmaya Başvuru ve Katılım Koşulları”nda belirtilen bütün yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.

11.Şiirler 
https://yarisma.edebiyatevi.com/ adresinden, iletişim bilgileri tam ve eksiksiz olarak ayrı, ayrı gönderilecektir. Şiirlerin içinde katılımcının adı bulunmayacaktır.

12.Yarışmanın konusu cumhuriyetimizin 100 üncü yılı olmasından dolayı KAHRAMANLIK, BAYRAK VE CUMHURİYET şiirleri öncelikli olmak kaydıyla serbest olarak belirlenmiştir.

13.3 kategoride ki yarışmamızın herhangi birinde dereceye girenler bir başka yarışmada dereceye girse bile ödül alamazlar.

 

Not: Yarışmadan ayrıca sitemizde 4 aylık periyotta en fazla nitelikli yorum yapan ve en fazla yazı ve şiir ekleyenler de ödüllendirilecektir.

 

SPONSOR: MCU KURUMSAL FİNANSMAN YÖNETİMİ

YARIŞMA TAKVİMİ:

 

SERBEST ŞİİR KATEGORİSİ
Katılma Başlangıç : 01 Kasım 2022
Son katılma Tarihi :01 Mart 2023
Açıklama Tarihi :     25  Mart  2023

HİKAYE  KATEGORİSİ
Katılma Başlangıç : 01 Mart 2023
Son katılma Tarihi :01 Temmuz 2023
Açıklama Tarihi :     25  Temmuz  2023

HECE ŞİİRİ KATEGORİSİ
Katılma Başlangıç : 01 Temmuz 2023
Son katılma Tarihi :01 Kasım  2023
Açıklama Tarihi :     25  Kasım  2023


ÖDÜLLER:

Her kategori için ayrı ayrı:
1 incilik ödülü:   6.000,00 TL  
2 ncilik ödülü:    4.000,00TL  
3 üncülük ödülü 3.000,00TL  

Mansiyon            1000,00TL
Mansiyon            1000,00TL

En fazla nitelikli  yorum: 1500,00 TL

En fazla yazı ekleyen   : 1500,00TL


JÜRİ: Site üyeleri içinden katılım olacağından jüri üyeleri gizli tutulmuştur.

Jüri Başkanı: Âdem Efiloğlu


Not: Kıymetli dostlar şiir yarışmamızı sesinizin ulaştığı bütün platformlarda paylaşmanızı özellikle rica ediyorum.

Adem Efiloğlu

www.edebiyatevi.com  imtiyaz sahibi.


ŞİİR YARIŞMASINA KATIL